środa, 29 sierpnia 2012

Jak przywrócić karty na górze w Firefox 15

----
W nowej wersji przeglądarki Firefox 15 z ustawień znikła opcja wyświetl kart na górze.
Domyślnie jest ona wyłączona. Aby ją przywrócić wystarczy wpisać w pasku adresu about:config, wyszukać opcję browser.tabs.onTop i zmienić jej wartość na true.---

Jak otworzyć opcje w karcie - Firefox 15

----
Wraz z ostatnią aktualizacją Firefox'a do wersji 15.0 wprowadzonych zostało kilka zmian w interfejsie użytkownika.

Między innymi dodana została możliwość
otwarcia okna opcji jako nowej karty w przeglądarce , a nie jak dotychczas jako wyskakującego okienka. Opcja ta od dawana dostępna w Google Chrome zawitała teraz do stabilnej wersji Firefox.

Opcja ta
jest domyślnie wyłączona. Aby ją aktywówać należy w pasku adresu przeglàdarki wpisać about:config a następnie wyszukać opcję browser.preferences.InContent i zmienić jej wartość na true.---

sobota, 18 sierpnia 2012

Jak wyszukać zdjęcia na skrzynce pocztowej

----
W usłudze Gmail mam swoje konto pocztowe od roku 2005. Spory okres czasu. Ostatnio zorientowałem się, że sama liczba wiadomości w folderze inbox przekracza 30 tys.! Oczywiście są to wszystkie wiadomości- łącznie z sybskrypcyjnymí śmieciam, przekierowanymi emailami z innych kont, itd, itp...
O ile skrzynkę pocztową na Gmail'u można w dość prosty sposób "ogarnąć" stosując przejrzysty mechanizm filtrów i folderów ,a niechcianych subskrypcji pozbyć się za pomocą rewelacyjnego serwisu unroll.me, to w miarę upływu lat i gromadzenia coraz to większej liczby wiadomości na koncie odnalezienie pożądanej treści wśród starych email bywa niebywałe kłopotliwe. Weźmy pod uwagę takie zdjęcia: przysłane przez znajomych jako załącznik, który "potem" zgramy... Oczywiście to "potem" nigdy nie następuje i tracimy ładnych kilka godzin na odnalezienie pożądanego pliku. A ciągła myśl "gdzieś to było..." potrafi wyprowadzić z równowagi najodporniejszych ;/
I tutaj z pomocą przychodzi świetny program pod nazwą "Lost Photos".